I. PREVEDERI GENERALE

Site-ul eximia.ro, se află în proprietatea SC Beauty One Cosmetice SOF SRL care îl administrează după legislația aplicabilă pe teritoriul României.

II. DEFINIŢII

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul eximia.ro.

Vânzător – societatea SC Beauty One Cosmetice SOF SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Duzilor, nr 22,parter, cam. 4 sector 2,  Bucuresti, identificată cu J40/10300/2021, CUI 44431935.

Client – persoană fizică / persoană juridică ce dorește să efectueze o comandă.

Site – eximia.ro

Utilizare abuzivă –  reprezintă utilizarea Site-urilor într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Vânzătorului.

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

III. CONDIȚII DE UTILIZARE

Clienții site-ului sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare expuse mai jos.

Termenii și condițiile sunt prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând de către SC Beauty One Cosmetice SOF SRL, prin actualizarea site-ului.

IV. RESPECTAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, RESPECTIV A DREPTURILOR ASUPRA MĂRCII EXIMIA

Întregul conţinut al site-ului eximia.ro, incluzând: imagini, texte, elemente de design și grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate este integral proprietatea VÂNZATORULUI şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 8/1996, dar și de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, precum și de restul legislației naționale și internaționale aplicabile. Folosirea fără acordul scris al proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Utilizatorii și Clienții sunt obligați să folosească informațiile de pe site-ul eximia.ro doar în interes personal, fără a avea dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a-l reproduce parțial sau integral, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor VANZATORULUI fără acordul scris al acesteia.

V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, VÂNZATORUL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

 1. Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră

Colectăm mai multe tipuri de informații de la și despre utilizatorii Site-urilor noastre, inclusiv, de exemplu:

  • informații pe care le colectăm când navigați pe Site-urile noastre, inclusiv adrese IP, cookie-uri și web beacon-uri;
  • nume și prenume, detalii de contact, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail), în cazul în care ne contactați online, prin intermediul formularului.
 1. Scopul colectării datelor este:
  • trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
  • de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a comportamentului Clientului/Cumpărătorului.
 1. Prin completarea datelor in formularul de contact, Cumpărpătorul declara si accepta necondționat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus.
 2. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 3. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: St. Duzilor 22, sector 2, Bucuresti, in atentia VANZATORULUI va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate.
 4. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: St. Duzilor 22, sector 2, Bucuresti, in atentia VANZATORULUI va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 5. De asemenea, VANZATORULUI poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 16.3., prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si Serviciilor noastre, asigurători.
 6. Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

VI. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

Vânzătorul va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate voluntar de către Utilizator/Client sau de o altă persoană.

Utilizatorul/Clientul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a le furniza determina imposibilitatea efectuării și onorării comenzii.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care vânzătorul își rezervă dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Categoriile de date personale prelucrate sunt următoarele: numele şi prenumele, telefon/fax, adresă (domiciliu/reşedinţa), e-mail.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Vânzător.

Utilizatorilor/Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale.

Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal, în baza unei cereri scrise, semnate şi datate transmisă către Vânzător.

Vânzătorul garanteaza confidențialitatea datelor personale colectate și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal obținute de către Vânzător vor fi stocate în baza sa de date, iar acesta va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale.

VII. MĂSURI DE SECURITATE

Vânzătorul va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal pe site-ul eximia.ro, astfel încât să  garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate, în scopurile autorizate de lege, să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale și împotriva stocării, prelucrării, accesării sau divulgării ilicite.

Contacteaza-ne